Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

Canisterapie rozvíjí hrubé i jemné motoriky, orientaci v prostoru, koncentraci, sociální cítění a verbální i neverbální komunikaci. Podněcuje k pohybu a má dobrý vliv na rehabilitaci a relaxaci. Kladně působí na psychiku a přispívá k duševní rovnováze klienta. Nejčastější využití je pro lidi postižené DMO, LMD, epilepsií, svalovou dystrofií a mentálně postižené. V případě autistů pes plní roli prostředníka mezi jejich zvláštním světem a světem ostatních lidí. V případě dětí postižených vede canisterapie ke zlepšení spasmatických poruch a jemné motoriky. U seniorů se výsledky nejvíce projevují v oblasti psychiky. Všechny naše fenky mají složeny canisteraputické zkoušky. Tyto zkoušky se každé tři roky obnovují.

Naše jezevčice jsou tak trochu raritou v tomto oboru..:-) Navštěvujeme domovy důchodců a také mateřské školky.
Těšíme se na vás
Markéta Bílková 687 03 Huštěnovice 67 Česká republika
© 2024 Vytvořil  thatJanca